Acampanyat (IV): Per què no votar a uns… / Acampañado (IV): Por qué no votar a unos…

*Entrada bilingüe*

Catalan version

Com? Encara estem amb el mateix? Segueixen pensant que votar al PPSOE és una bona idea? Encara creuen que ells poden salvar-los de la catàstrofe que ells mateixos han organitzat? Vinga ja! Ah, que és de debò… Doncs deixen-me que tracte de dissuadir-los una vegada més. A continuació els presente motius per a no votar ni farts de vi al PP a el País Valencià:

1

1. Tenim el major nivell de fracàs escolar, xiquets/as que han passat tota la seua etapa escolar en barracots, som la 3ª autonomia que menys inverteix per alumne/a, a més de ser l’autonomia que pitjors resultats obté en primària.

2. Contem amb la pitjor sanitat d’Espanya i som la 2ª autonomia que menys inverteix en sanitat per habitant. No obstant això, s’obstinen en publicitar el nou hospital La Fe com un gran projecte plenament operatiu…

1

3. Els valencians i valencians som els ciutadans amb els 2º salaris més baixos encara que estiguem entre els quals més hores treballen.

1

4. La inversió en I+D+I és un 30% més baixa que la mitjana espanyola.

1

5. Som l’autonomia amb major deute/PIB: cada valencià deu 4.356 €

1

6. La renda per càpita respecte a la mitjana espanyola ha baixat en aquests últims 15 anys, situant-nos entre les autonomies més pobres, situació que s’agreuja al ser la 3ª autonomia amb major taxa d’atur amb 600.000 aturats.

1

7. S’ha destruït de forma irreversible la costa per una construcció salvatge, “motor econòmic” de la Comunitat i que ens ha dut a tindre una de les majors taxes d’atur d’Europa.

1

8. S’han lapidat milions d’euros en projectes fracassats: Terra Mítica, la Fórmula 1, la Ciutat de la Llum a Alacant, Mundo Ilusión, l’Aeroport de Castelló (sí, aquest que és perquè es passegen les persones), la Volvo Ocean Race, el Ágora, La Torre de la Música, Les tres torres de Calatrava que no es van a construir,…

1

9. Les empreses públiques del Consell són cada vegada més insostenibles, les fundacions del Consell tanquen amb 95,2 mil. de deute i el Consell no executa ni la meitat dels projectes ferroviaris.

1

10. Som una de les autonomies on pitjor s’aplica la llei de dependència: un 42% esperen rebre les ajudes que els corresponen.

1

11. La vergonya que suposa que Camps no haja volgut rebre a les famílies de les víctimes del major accident de metro en la història d’Espanya. 43 morts + 47 ferits = 0 responsables.

1

12. La indignitat que és l’acceptar que els dirigents de les principals institucions estiguen imputats per corrupció i seguisquen en els seus càrrecs. Fem un cop d’ull ràpid. Tenim:

– El cas Gürtel

– El finançament il·legal

– El cas Fabra

– El cas Brugal

– La trama de fundacions, com per exemple: Blasco subvenciona amb 390.500 euros a una fundació que lidera la seua esposa

– Els diners que mai va arribar a Nicaragua

– Els vestits de Camps

– 250 càrrecs públics imputats

– 1/3 diputats del PP estan imputats

1

13. Conseqüentment, som la segona autonomia menys transparent i la qual més fallades té del Tribunal Constitucional per vulnerar els drets dels diputats de l’oposició.

1

14. Els nostres mitjans de comunicació estan completament al servei del govern, manipulant i ocultant informació, censurant qualsevol notícia crítica amb el Consell. Aquesta mateixa censura es dóna en les Corts amb els vetos constants a l’oposició.

1

15. La nostra llengua pròpia ha perdut difusió i recolçament constant, i més si tenim en compte la censura a TV3 i els atacs als partidaris de la unitat de la llengua. Però clar, calia gastar milions d’euros en recursos davant el tribunal constitucional per a recórrer que el valencià i el català no són la mateixa llengua i acabar claudicant i acceptant els fets lingüístics, històrics i socials.

1

16. I, finalment, el PP duu 16 anys governant en la nostra comunitat i és hora de propiciar un canvi que restaure les institucions i instaure un govern al servei de la ciutadania.

1

Segur que em deixe coses en el tinter; que cada ciutadà pot pensar en una raó per a no votar al PP. Segur que, d’una forma o altra, aquest govern els ha perjudicat. Si és així, compartisquen-ho. I recorden: no voten a aquesta colla de criminals i interessats. Per favor.

1

Per a anar acabant, uns minuts musicals de dos grups amb estils molt distints, però amb una cosa en comú: la llengua i les ganes de canvi. Amb vostès, ARRAP i Al Tall:

1

I això és tot per avui. Seguisquen atents perquè el pròxim dia parlarem de per què no s’ha de votar als traïdors del PSOE. Ja ho saben: per a seguir amb la lluita pel canvi, romanguen tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal!

1

1

Spanish version

¿Cómo? ¿Todavía estamos con lo mismo? ¿Siguen pensando que votar al PPSOE es una buena idea? ¿Aún creen que ellos pueden salvarles de la catástrofe que ellos mismos han organizado? ¡Venga ya! Ah, que es en serio… Pues déjenme que trate de disuadirles una vez más. A continuación les presento motivos para no votar ni hartos de vino al PP en el País Valenciano:

1

1. Tenemos el mayor nivel de fracaso escolar, niños/as que han pasado toda su etapa escolar en barracones, somos la 3ª autonomía que menos invierte por alumno/a, además de ser la autonomía que peores resultados obtiene en primaria.

1

2. Contamos con la peor sanidad de España y somos la 2ª autonomía que menos invierte en sanidad por habitante. No obstante, se empeñan en publicitar el nuevo hospital La Fe como un gran proyecto plenamente operativo…

1

3. Los valencianos y valencianos somos los ciudadanos con los 2º salarios más bajos aunque estemos entre los que más horas trabajan.

1

4. La inversión en I+D+I es un 30% más baja que la media española.

1

5. Somos la autonomía con mayor deuda/PIB: cada valenciano debe 4.356 €

1

6. La renta per cápita respecto a la media española ha bajado en estos últimos 15 años, situándonos entre las autonomías más pobres, situación que se agrava al ser la 3ª autonomía con mayor tasa de paro con 600.000 parados.

1

7. Se ha destruido de forma irreversible la costa por una construcción salvaje, “motor económico” de la Comunidad y que nos ha llevado a tener una de las mayores tasas de desempleo de Europa.

1

8. Se han lapidado millones de euros en proyectos fracasados: Terra Mítica, la Fórmula 1, la Ciudad de la Luz en Alicante, Mundo Ilusión, el Aeropuerto de Castellón (sí, ése que es para que se paseen las personas), la Volvo Ocean Race, el Ágora, La Torre de la Música, Las tres torres de Calatrava que no se van a construir,…

1

9. Las empresas públicas del Consell son cada vez más insostenibles, las fundaciones del Consell cierran con 95,2 mill. de deuda y el Consell no ejecuta ni la mitad de los proyectos ferroviarios.

1

10. Somos una de las autonomías donde peor se aplica la ley de dependencia: un 42% esperan recibir las ayudas que les corresponden.

1

11. La vergüenza que supone que Camps no haya querido recibir a las familias de las víctimas del mayor accidente de metro en la historia de España. 43 muertos + 47 heridos = 0 responsables.

1

12. La indignidad que es el aceptar que los dirigentes de las principales instituciones estén imputados por corrupción y sigan en sus cargos. Echemos un vistazo rápido. Tenemos:

– El caso Gürtel

– La financiación ilegal

– El caso Fabra

– El caso Brugal

– La trama de fundaciones, como por ejemplo: Blasco subvenciona con 390.500 euros a una fundación que lidera su esposa

– El dinero que nunca llegó a Nicaragua

– Los trajes de Camps

– 250 cargos públicos imputados

– 1/3 diputados del PP están imputados

1

13. Consecuentemente, somos la segunda autonomía menos transparente y la que más fallos tiene del Tribunal Constitucional por vulnerar los derechos de los diputados de la oposición.

1

14. Nuestros medios de comunicación están completamente al servicio del gobierno, manipulando y ocultando información, censurando cualquier noticia crítica con el Consell. Esta misma censura se da en las Corts con los vetos constantes a la oposición.

1

15. Nuestra lengua propia ha perdido difusión y apoyo constante, y más si tenemos en cuenta la censura a TV3 y los ataques a los partidarios de la unidad de la lengua. Pero claro, había que gastar millones de euros en recursos ante el tribunal constitucional para recurrir que el valenciano y el catalán no son la misma lengua y acabar claudicando y aceptando los hechos lingüísticos, históricos y sociales

1

16. Y, finalmente, el PP lleva 16 años gobernando en nuestra comunidad y es hora de propiciar un cambio que restaure las instituciones e instaure un gobierno al servicio de la ciudadanía.

1

Seguro que me dejo cosas en el tintero; que cada ciudadano puede pensar en una razón para no votar al PP. Seguro que, de una forma u otra, este gobierno les ha perjudicado. Si es así, compártanlo. Y recuerden: no voten a esta panda de criminales e interesados. Por favor.

1

Para ir acabando, unos minutos musicales de dos grupos con estilos muy distintos, pero con algo en común: la lengua y las ganas de cambio. Con ustedes, ARRAP y Al Tall:

1

Y eso es todo por hoy. Sigan atentos porque el próximo día hablaremos de por qué no se debe votar a los traidores del PSOE. Ya lo saben: para seguir con la lucha por el cambio, ¡permanezcan tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: