Acampanyat / Acampañado

*Entrada bilingüe*

Catalan version

Bo. Doncs ja estem de campanya electoral. Se senten amb ganes? Ja. Clar. Normal. Veure als moniatos de torn llançant perles per la TV o als seus candidats locals besant xiquets no és plat de bon gust. De fet, segurament el estar fart els duga a no acudir a les urnes el dia 22. Jo no pense obligar a ningú a fer res que no vulga, però pensen açò:

1

Per desgràcia, se’ns diu que aquest és un país “democràtic”. No se’ns permet formar part activa en la presa de decisions. En lloc d’això, ens enganyen a l’afirmar que delegar durant 4 anys en un representant és la millor manera de gestionar els nostres diferents governs. La majoria d’aqueixos representants no tornen a consultar als seus electors fins que necessiten que els tornen a triar.

1

Vist com està l’assumpte, el que hem de fer és votar a forces polítiques que defensen un canvi: cal aconseguir una democràcia participativa que li retorne el poder al poble i no convertisca els nostres vots en una simple mercaderia que mantinga l’estatu quo. Si, malgrat tot açò, encara no estan convençuts per a anar a votar, deixen-me que els presente la reflexió que ens brinda el bloc La libreta en blanco sobre la importància de votar. Vegen que no és el mateix abstenir-se, votar en blanc o ficar en la papereta un vot nul:

1

Si no votes, probablement és per a expressar el teu descontentament amb la situació de la política espanyola. Probablement digues “estic en contra d’un sistema que em pren el pèl, així que no participe en el sistema“. Alguns dels quals han muntat la pàgina de Facebook de malestar.org, pensen així. Molts de vosaltres segur que també. No obstant això, els no-vots en el sistema electoral espanyol no conten mai. Ni per a malament, ni per a bé.

1

Posem-nos en antecedents. En 2010 igual que en 2006, la força més votada en les eleccions catalanes va ser l’abstenció, amb un 40% i 43% d’abstencions respectivament. Cap partit va superar aqueixos percentatges en cap de les dues ocasions. Ni tan sols el partit més votat, CIU. De fet en les de 2006, a pesar de no haver guanyat cap, els partits del tripartitt es van proposar tombar al partit més votat i ajuntant els seus trocets, van fer govern per sobre de la voluntat popular.

1

El cas del referèndum per a la Constitució Europea és el més xocant. Segons el Govern, de cara a la Unió Europea, vam ser el primer país a aprovar la Constitució Europea per majoria en referèndum. El cas és que sí, el 76% dels vots va ser per al sí, per la qual cosa la Constitució va ser aprovada per una àmplia majoria. Això sí, solament va anar a votar el 42% del cens. Quasi el 60% dels espanyols es va quedar a casa. Va ser la participació més baixa de tota la història de la democràcia. Va servir per a demostrar alguna cosa? No. La Constitució es va aprovar malgrat això.

1

Per tant, a Espanya, l’abstenció no significa que estigues en contra del sistema. En Espanya el teu no-vot es va a prendre com un vot a la majoria. Un “em dóna igual el que isca, ja veurem com me les apanye després”. Si realment et dóna igual el que isca, perfecte. Si et dóna igual que puge l’atur, la gasolina, les hipoteques, la delinqüència… En fi, ets lliure de no votar. Però si estàs fart, no tens més remei que anar a votar si vols que se’t escolte. Si no, la teua abstenció se la hi van a passar pel folre.

1

Per altra banda està el vot nul: el vot nul és el vot ambigu. Els vots amb paperetes no oficials, vots a més d’un candidat, vots trencats, vots amb dibuixets,… Tots aqueixos són vots nuls, perquè encara que el votant s’ha personat per a donar el seu vot, el vot no s’até a les regles dels vots.

1

Aquest vot, igual que les abstencions, no suma vots en el còmput global de vots emesos i, per als efectes, és el mateix. Es registra com nul perquè la comptabilització al final de la jornada, entre vàlids, nuls i abstencions, sume el 100% i ningú diga que ha sigut una enganyifa.

1

Històricament, a Espanya, sempre hi ha hagut molt pocs vots nuls. En les generals només ha superat el 1% les primeres 4 eleccions de 1977, 1979, 1982 i 1986, i l’hi podríem atribuir perfectament que estaven encara aprenent com funcionava això de votar.

1

El fet que el vot nul no siga computable ho fa una molt dolenta elecció si vols canviar les coses. Amb caràcter general, a Espanya funciona igual que una abstenció. I si les abstencions no fan res pel canvi, imagina’t el que fan els vots nuls que pràcticament no superen el 2%.

1

Finalment, està el vot en blanc. Segons la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en el seu article 96, punt 5: “Es considera vot en blanc, però vàlid, el sobre que no continga papereta i, a més, en les eleccions per al Senat, les paperetes que no continguen indicació a favor de cap dels candidats”.

1

Quina és la diferència d’una abstenció i d’un vot nul? El tema que siga un vot “vàlid”. El vot en blanc és vàlid perquè sí compta per al còmput final de vots. Però si et penses que es va a traduir en escons en blanc, t’equivoques de ple. Llavors, què es fa amb ells?

1

Si has escoltat que són vots que es donen al partit més votat, o que es distribueixen entre els més votats, no és cert. Però sí perjudiquen als partits menys votats. En Espanya no s’utilitza un sistema proporcional normal i lògic, en el qual cada partit es duu el tant per cent d’escons que ha aconseguit en les urnes. En Espanya vam utilitzar una complicada fórmula matemàtica, la llei d’Hont, amb una regla d’eixida bàsica: si no arribes al 3% dels vots, no entres en el joc. Els vots en blanc, encara que no se li reparteixen a ningú, si que fan el sac de vots més gran, amb el que els percentatges, es fan més menuts. Com a conseqüència els partits amb menys vots ixen perdent.

1

A més, els articles 68 i 69 de la Constitució Espanyola estableixen que la circumscripció electoral per a les eleccions generals (Congrés i Senat) és la província. Això vol dir que, encara que un partit es passe del 3% en el recompte de vots nacional, si província a província no arriba al 3%, queda eliminat. En les últimes eleccions generals, li va passar A IU de manera escandalosa. Encara que va traure més vots que CIU en les eleccions al Congrés, va traure 8 diputats menys. Per què? Perquè circumscripció a circumscripció havia quedat eliminada, a pesar de tenir un total nacional superior.

1

En les pròximes eleccions municipals i autonòmiques passa tres quarts del mateix. Cada autonomia té la seua pròpia Llei Electoral, sent la Valenciana de les més feridores contra els partits minoritaris, ja que eleva el mínim al 5%. No obstant això, com la circumscripció electoral segueix sent la província, encara que un partit arribe al 5% global en totes les províncies de l’autonomia, o fins i tot al 10%, o al 12%, no tindrà accés a escó si no arriba al 5% almenys en una d’elles.

1

Per això votar en blanc fa més difícil als partits menuts arribar a obtenir escons, o el que és el mateix, fa més fàcil als partits majoritaris obtenir-los. Per aquest motiu el vot en blanc acresca les injustícies electorals.

1

La conclusió és que et pots queixar tot el que vulgues, tenim llibertat d’expressió, però si no sals a votar el 22 de maig, les coses no van a canviar. Clar, veient que abstenir-te no és una opció, trencar la teua papereta tampoc i deixar el sobre buit menys encara… què fem? Doncs votar a forces polítiques que realment es preocupen pels interessos de la ciutadania.

1

Què aconsegueixes amb això? En primer lloc, si diversifiquem el vot, la llei d’Hont és més difícil d’aplicar i menys abusiva. Repartir els escons entre cinc partits on dos queden eliminats i altres dos tenen en conjunt el 70% dels vots restants és afavorir el bipartidisme. Si baixem aqueix 70% i pugem la resta, afavorim que la representació en les corts autonòmiques i els ajuntaments siga més equitatiu i castiguem veritablement a la classe política assentada, perquè llavors és quan veritablement perden poder.

1

En segon lloc, ajudem que les formacions polítiques que queden injustament excloses per la barrera del 3% o el 5% i la circumscripció electoral tinguen opcions a aconseguir escons en les autonomies. Encara que no aconseguisquen tots els quals els corresponen per dret percentualment, almenys tindran l’oportunitat de deixar escoltar la seua veu i defensar el teu vot.

1

Finalment aconseguim un canvi encara més gran: en la ciutadania. Així que no votes indiscriminadament. Informa’t de les alternatives i escull la qual et semble millor a tu. La ciutadania tendeix a pensar que si no votem PP cal votar PSOE, perquè PP i PSOE ens conviden a pensar així. Però això no és cert. Hi ha altres partits als quals, tal vegada per ser menuts, tal vegada per pensar que no van a arribar a aqueix 3%, tal vegada per pensar que és llençar el teu vot, no els dónes ni l’oportunitat de llegir-te el seu programa electoral. I si tenen idees bones? Vas a permetre que es perden aqueixes idees per seguir la mateixa tendència de sempre? I si volen canviar aquest sistema electoral per un millor? No seria això digne de ser votat?

1

Doncs ja saben: no s’ho pensen i acudisquen a les urnes el dia 22. El crear altra Espanya i una veritable democràcia està en les seues mans. I vagen preparant-se perquè aquest parell de setmanes el bloc va a ser monotemàtic: és el mínim que puc fer per a col·laborar. Així que ja saben: per a més informació sobre els efectes del seu vot, romanguen tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal!

1

1

Spanish version

Bueno. Pues ya estamos de campaña electoral. ¿Se sienten con ganas? Ya. Claro. Normal. Ver a los fantoches de turno lanzando lindezas por la TV o a sus candidatos locales besando niños no es plato de buen gusto. De hecho, seguramente su hartazgo les lleve a no acudir a las urnas el día 22. Yo no pienso obligar a nadie a hacer nada que no quiera, pero piensen esto:

1

Por desgracia, se nos dice que éste es un país “democrático”. No se nos permite formar parte activa en la toma de decisiones. En su lugar, nos engañan al afirmar que delegar durante 4 años en un representante es la mejor manera de gestionar nuestros diferentes gobiernos. La mayoría de esos representantes no vuelven a consultar a sus electores hasta que necesitan que les vuelvan a elegir.

1

Visto lo visto, lo que debemos hacer es votar a fuerzas políticas que defiendan un cambio: hay que conseguir una democracia participativa que le devuelva el poder al pueblo y no convierta nuestros votos en una simple mercancía que mantenga el estatu quo. Si, a pesar de todo esto, todavía no están convencidos para ir a votar, déjenme que les presente la reflexión que nos brinda el blog La libreta en blanco sobre la importancia de votar. Vean que no es lo mismo abstenerse, votar en blanco o meter en la papeleta un voto nulo:

1

Si no votas, probablemente es para expresar tu descontento con la situación de la política española. Probablemente digas “estoy en contra de un sistema que me toma el pelo, así que no participo en el sistema“. Algunos de los que han montado la página de Facebook de malestar.org, piensan así. Muchos de vosotros seguro que también. No obstante, los no-votos en el sistema electoral español no cuentan nunca. Ni para mal, ni para bien.

1

Pongámonos en antecedentes. En 2010 igual que en 2006, la fuerza más votada en las elecciones catalanas fue la abstención, con un 40% y 43% de abstenciones respectivamente. Ningún partido superó esos porcentajes en ninguna de las dos ocasiones. Ni siquiera el partido más votado, CiU. De hecho en las de 2006, a pesar de no haber ganado ninguno, los partidos del tripartito se propusieron tumbar al partido más votado y juntando sus cachitos, hicieron gobierno por encima de la voluntad popular.

1

El caso del referéndum para la Constitución Europea es el más chocante. Según el Gobierno, de cara a la Unión Europea, fuimos el primer país en aprobar la Constitución Europea por mayoría en referéndum. El caso es que sí, el 76% de los votos fue para el sí, por lo que la Constitución fue aprobada por una amplia mayoría. Eso sí, solo fue a votar el 42% del censo. Casi el 60% de los españoles se quedó en casa. Fue la participación más baja de toda la historia de la democracia. ¿Sirvió para demostrar algo? No. La Constitución se aprobó pese a ello.

1

Por lo tanto, en España, la abstención no significa que estés en contra del sistema. En España tu no-voto se va a tomar como un voto a la mayoría. Un “me da igual lo que salga, ya veremos cómo me las apaño luego”. Si realmente te da igual lo que salga, perfecto. Si te da igual que suba el paro, la gasolina, las hipotecas, la delincuencia… En fin, eres libre de no votar. Pero si estás harto, no tienes más remedio que ir a votar si quieres que se te oiga. Si no, tu abstención se la van a pasar por el forro.

1

Por otra parte está el voto nulo: el voto nulo es el voto ambiguo. Los votos con papeletas no oficiales, votos a más de un candidato, votos rotos, votos con dibujitos,… Todos esos son votos nulos, porque aunque el votante se ha personado para dar su voto, el voto no se atiene a las reglas de los votos.

1

Este voto, igual que las abstenciones, no suma votos en el cómputo global de votos emitidos y, para los efectos, es lo mismo. Se registra como nulo para que la contabilización al final de la jornada, entre válidos, nulos y abstenciones, sume el 100% y nadie diga que ha habido tongo.

1

Históricamente, en España, siempre ha habido muy pocos votos nulos. En las generales sólo ha superado el 1% las primeras 4 elecciones de 1977, 1979, 1982 y 1986, y se lo podríamos achacar perfectamente a que estaban todavía aprendiendo cómo funcionaba eso de votar.

1

El hecho de que el voto nulo no sea computable lo hace una muy mala elección si quieres cambiar las cosas. A todos los efectos, en España funciona igual que una abstención. Y si las abstenciones no hacen nada por el cambio, imagínate lo que hacen los votos nulos que prácticamente no superan el 2%.

1

Finalmente, está el voto en blanco. Según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su artículo 96, punto 5: “Se considera voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta y, además, en las elecciones para el Senado, las papeletas que no contengan indicación a favor de ninguno de los candidatos”.

1

¿Qué los diferencia de una abstención o un voto nulo? El tema de que sea un voto “válido”. El voto en blanco es válido porque sí cuenta para el cómputo final de votos. Pero si te piensas que se va a traducir en escaños en blanco, te equivocas de pleno. Entonces, ¿qué se hace con ellos?

1

Si has oído que son votos que se dan al partido más votado, o que se distribuyen entre los más votados, no es cierto. Pero sí perjudican a los partidos menos votados. En España no se utiliza un sistema proporcional normal y lógico, en el que cada partido se lleva el tanto por ciento de escaños que ha conseguido en las urnas. En España utilizamos una complicada fórmula matemática, la ley d’Hont, con una regla de salida básica: si no llegas al 3% de los votos, no entras en el juego. Los votos en blanco, aunque no se le reparten a nadie, sí que hacen el saco de votos más grande, con lo que los porcentajes, se hacen más pequeños. Como consecuencia los partidos con menos votos salen perdiendo.

1

Además, los artículos 68 y 69 de la Constitución Española establecen que la circunscripción electoral para las elecciones generales (Congreso y Senado) es la provincia. Eso quiere decir que, aunque un partido se pase del 3% en el recuento de votos nacional, si provincia a provincia no llega al 3%, queda eliminado. En las últimas elecciones generales, le pasó a IU de manera escandalosa. Aunque sacó más votos que CiU en las elecciones al Congreso, sacó 8 diputados menos. ¿Por qué? Porque circunscripción a circunscripción había quedado eliminada, a pesar de tener un total nacional superior.

1

En las próximas elecciones municipales y autonómicas pasa tres cuartos de lo mismo. Cada autonomía tiene su propia Ley Electoral, siendo la Valenciana de las más hirientes contra los partidos minoritarios, ya que eleva el mínimo al 5%. No obstante, como la circunscripción electoral sigue siendo la provincia, aunque un partido llegue al 5% global en todas las provincias de la autonomía, o incluso al 10%, o al 12%, no tendrá acceso a escaño si no llega al 5% al menos en una de ellas.

1

Luego votar en blanco hace más difícil a los partidos pequeños llegar a obtener escaños, o lo que es lo mismo, hace más fácil a los partidos mayoritarios obtenerlos. De ahí que el voto en blanco acreciente las injusticias electorales.

1

La conclusión es que te puedes quejar todo lo que quieras, tenemos libertad de expresión, pero si no sales a votar el 22 de mayo, las cosas no van a cambiar. Claro, viendo que abstenerte no es una opción, romper tu papeleta tampoco y dejar el sobre vacío menos todavía… ¿qué hacemos? Pues votar a fuerzas políticas que realmente se preocupen por los intereses de la ciudadanía.

1

¿Qué consigues con eso? En primer lugar, si diversificamos el voto, la ley d’Hont es más difícil de aplicar y menos abusiva. Repartir los escaños entre cinco partidos donde dos quedan eliminados y otros dos tienen en conjunto el 70% de los votos restantes es favorecer el bipartidismo. Si bajamos ese 70% y subimos el resto, favorecemos que la representación en las cortes autonómicas y los ayuntamientos sea más equitativo y castigamos verdaderamente a la clase política asentada, porque entonces es cuando verdaderamente pierden poder.

1

En segundo lugar, ayudamos a que las formaciones políticas que quedan injustamente excluidas por la barrera del 3% o el 5% y la circunscripción electoral tengan opciones a conseguir escaños en las autonomías. Aunque no consigan todos los que les corresponden por derecho porcentualmente, al menos tendrán la oportunidad de dejar oír su voz y defender tu voto.

1

Por último conseguimos un cambio aún más grande: en la ciudadanía. Así que no votes indiscriminadamente. Infórmate de las alternativas y escoge la que te parezca mejor a ti. La ciudadanía tiende a pensar que si no votamos PP hay que votar PSOE, porque PP y PSOE nos invitan a pensar así. Pero eso no es cierto. Hay otros partidos a los que, tal vez por ser pequeños, tal vez por pensar que no van a llegar a ese 3%, tal vez por pensar que es tirar tu voto, no les das ni la oportunidad de leerte su programa electoral. ¿Y si tienen ideas buenas? ¿Vas a permitir que se pierdan esas ideas por seguir la misma tendencia de siempre? ¿Y si quieren cambiar este sistema electoral por uno mejor? ¿No sería eso digno de ser votado?

1

Pues ya saben: no lo piensen y acudan a las urnas el día 22. El crear otra España y una verdadera democracia está en sus manos. Y vayan preparándose porque este par de semanas el blog va a ser monotemático: es lo mínimo que puedo hacer para colaborar. Así que ya saben: para más información sobre los efectos de su voto, ¡permanezcan tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal!

Anuncis

2 Respostes to “Acampanyat / Acampañado”

  1. Juan Says:

    Bo es saber-ho.

  2. Ch@RLieRiCh@RD aka Slowpoke comentarista Says:

    Espere haver-te aclarit els teus dubtes i haver-te animat. Entre tots, el canvi és possible ;)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: