Nucelar; la paraula és nucelar / Nucelar; la palabra es nucelar

*Entrada bilingüe*

Catalan version

8:50 d’aquest matí. Arribe al col·legi, deixe les meues coses en la meua classe, vaig al bany i m’assec al costat del despatxet del conserge a esperar que arriben els meus companys, mentre observe als nostres alumnes posar-se en fila per a entrar a classe després del timbre. Escena costumista en un col·legi. Però avui alguna cosa ha fallat: els altres mestres han arribat puntuals pels pèls. Els pregunte el perquè del seu retard. “Ens han parat els picolos, a veure qui érem i a on anàvem. Fins i tot ens han demanat que els ensenyàrem els llibres de text, a veure si era cert que érem mestres!”. Vaja, això és nou. I a què es deu tal control? Em diuen: “Que hi ha uns quants de Green Peace penjats de les ximeneres de la central!” El dia es posa interessant.
1
Des de les sis del matí, hora a la qual ha començat l’acció, sis escaladors han pres una de les torres de refrigeració, de 125 metres d’altura, des d’on s’han despenjat per a pintar el missatge: Perill nuclear. A més, altre grup d’activistes ha desplegat altra amb el lema Cofrents: tancament ja.

1

L’acció forma part d’una campanya de l’organització ecologista que demana al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i al Govern que no es renove el permís d’explotació de Cofrents, que venç el pròxim 19 de març, i es procedisca al seu tancament definitiu.

1
I així estan les coses pel meu poble. Si volen llegir una mica més sobre com ha anat l’acció, ho pot veure detalladament en la pàgina dels ecologistes:

1
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/accin-activistas-de-greenpeace-entran-en-la-c/blog/33321
1
Però clar, açò no anava a ser un simple relat d’un succés transcendent en el meu entorn immediat (no siguen il·lusos!). Crec que l’ocasió bé mereix un comentari per la meua banda:

1
Vaig nàixer en l’any 1986, just un any després que començara a funcionar la central nuclear. Des de ben menut he passat llargues temporades a Cofrents, ja fóra estiuejant, celebrant les falles locals o passant el Nadal amb la família. Ara, treballe en el col·legi. Els meus avantpassats més directes per part de pare provenen d’aquest poble i d’aquesta comarca. Comprendran la meua inclinació per aquesta terra i l’habitual que em resulta veure la nuclear barrejada amb l’entorn.

1
Sempre que he portat a algú de fora, s’ha espantat un poc: “No vos fa por que passe alguna?” Bo, potser el contacte directe sí et fa perdre-li respecte al perill, però és com diem: si alguna cosa passa, no et cregues que els de la capi vos aneu a lliurar…

1
Vol dir açò que estic a favor de la central? En absolut, però l’haver-la conegut sempre i el rebuig a les proposicions de tancament en el poble fan que siga difícil expressar-se. Mai he parlat del tema de debò amb algú d’ací i molt menys en el poble. Es neguen a veure-ho. Per a ells no és una amenaça o un risc; és una font d’ingressos i prosperitat. No els culpe: en tots aquests anys, no s’ha produït cap accident greu ni perillós per a la seua seguretat. A canvi, Iberdrola (propietària de la planta) paga anualment grans sumes de diners a l’ajuntament. Tot el món es beneficia indirecta o directament de la seua presència: qui no treballa de segurata o es guanya un sobresou amb les parades i posades a punt de la central, treballa per a l’ajuntament, que li paga el sou amb els beneficis de la nuclear.

1
Però ja saben el que es diu: pa per a avui, fam per a demà. En aquest poble no hi ha atur. La crisi no ha arribat a Cofrents. Estàs aturat? L’ajuntament té un treball per a tu! L’única cosa que demanem a canvi és el manteniment del statu quo! Vota’ns en les pròximes eleccions i deixa que la vida seguisca tal com està!

1
Com van a voler que tanquen aquest negoci? El poble no té altra font real d’ingressos! El balneari (de titularitat municipal, però gestionat per una empresa privada, of course) no és suficient. I no s’han creat noves infraestructures ni negocis. Es pot saber per què? Inventeu-vos quelcom, redéu!

1
Exemple: cedeix uns terrenys a una companyia o una gran marca, li dius que durant els pròxims 25 anys li pagues el 15% de la factura de la llum i li dónes beneficis fiscals a canvi de que la meitat de la plantilla siga del poble. O muntes un parc d’investigacions. O acceptes l’oferta que et fa Oscar Mayer per a obrir una planta en el poble. Però no.

1
Això pot ser bo per a la població, però, és lucratiu per a la corporació municipal? No, no ho és. Si no puc ficar mà i traure profit, no m’interessa. El que jo vull és que açò s’allargue ad eternum i poder seguir xuclant del pot.

1
I en aquestes estem: volen que la nuclear no s’acabe mai. Que dure molts anys. Que si la tanquen, òbriguen una altra; que la instal·len just damunt de la vella. La corrupció i la deterioració del medi ambient són preus acceptables en canvi de certa estabilitat. El poble així està bé. Ho està realment? Repassem:

1
En els últims anys, quanta gent amb un parell d’anys més o menys que jo s’ha anat a València a estudiar o a buscar treball? Molts, creguen-me. Conec a la majoria. I quants tenen intenció de tornar per a instal·lar-se definitivament en el poble que els va veure nàixer i créixer? Cap. Els hi puc garantir de bona font.

1
Amb tot els diners que han guanyat, no podrien haver creat cap tipus d’oferta laboral que atraguera a gent jove i ben preparada?

1
Aquest poble es va morint a poc a poc. Ho sé amb certesa: cada vegada tenim menys xiquets i xiquetes en el col·legi i la població segueix envellint. La presència de la nuclear només aconsegueix allargar l’agonia. Quina colla… Ja que has de suportar una central nuclear, aprofita-la bé, insensat!

1
Suporte 100% als companys de Green Peace (però clar, açò no es pot dir per aquests llars sense arriscar-se a un linxament públic), encara que matise: la central ara proporciona aproximadament el 60% de l’energia elèctrica del País Valencià. Abans de tancar el garito, hem de trobar fonts d’energia alternatives, que ara mateix no tenim. Crec que seria més lògic assegurar-nos aqueixa nova font i després demanar el tancament. Qui sap? Pot ser que en aqueix temps algú òbriga els ulls i aquest poble trobe la seua salvació.

1
I res més per avui. Aquest post ha estat improvisat i no m’ha quedat molt allà, tot i que pense que algú havia de dir com estan les coses i quines són les perspectives. Tranquils perquè el dijous tornem amb un divertit post que duc temps preparant. Serà una entrada que els descobrirà els secrets per a fer-se invencibles. Si volen obtindre super poders sense ficar-se un xut de radiació (creguen-me, no funciona taaaaaaan bé com els còmics ho pinten), romanguen tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal!

1

1

Spanish version

8:50 de esta mañana. Llego al colegio, dejo mis cosas en mi clase, voy al cuarto de baño y me siento al lado de conserjería a esperar a que lleguen mis compañeros, mientras observo a nuestros alumnos y alumnas ponerse en fila para entrar a clase tras el timbre. Escena costumbrista en un colegio. Pero hoy algo ha fallado: los otros maestros y maestras han llegado puntuales por los pelos. Les pregunto el porqué de su retraso. “Nos han parado los picolos, a ver quiénes éramos y a dónde íbamos. ¡Hasta nos han pedido que les enseñásemos los libros de texto, a ver si era cierto que éramos maestros!”. Vaya, eso es nuevo. ¿Y a qué se debe tal control? Me dicen: “¡Que hay unos cuantos de Green Peace colgados de las chimeneas de la central!” El día se pone interesante.

1

Desde las seis de la mañana, hora a la que ha comenzado la acción, seis escaladores han tomado una de las torres de refrigeración, de 125 metros de altura, desde donde se han descolgado para pintar el mensaje: Peligro nuclear. Además, otro grupo de activistas ha desplegado otra con el lema Cofrentes: cierre ya.

1

La acción forma parte de una campaña de la organización ecologista que pide al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y al Gobierno que no se renueve el permiso de explotación de Cofrentes, que vence el próximo 19 de marzo, y se proceda a su cierre definitivo.

1

Y así están las cosas por mi pueblo. Si quieren leer algo más sobre cómo ha ido la acción, lo puede ver detalladamente en la página de los ecologistas:

1

http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/accin-activistas-de-greenpeace-entran-en-la-c/blog/33321

1

Pero claro, esto no iba a ser un simple relato de un suceso trascendente en mi entorno inmediato (¡no sean ilusos!). Creo que la ocasión bien merece un comentario por mi parte:

1

Nací en el año 1986, justo un año después de que empezase a funcionar la central nuclear. Desde bien pequeño he pasado largas temporadas en Cofrentes, ya fuese veraneando, celebrando las fallas locales o pasando la Navidad con la familia. Ahora, trabajo en el colegio. Mis antepasados más directos por parte de padre provienen de este pueblo y de esta comarca. Comprenderán mi apego por esta tierra y lo habitual que me resulta ver la nuclear mezclada con el entorno.

1

Siempre que he traído a alguien de fuera, se ha asustado un poco: “¿No os da miedo que pase algo?” Bueno, quizás el contacto directo sí te hace perderle respeto al peligro, pero es como decimos: si algo pasa, no te creas que los de la capi os vais a librar…

1

¿Quiere decir esto que estoy a favor de la central? En absoluto, pero el haberla conocido siempre y el rechazo a las proposiciones de cierre en el pueblo hacen que sea difícil expresarse. Jamás he hablado del tema en serio con alguien de aquí y mucho menos en el pueblo. Se niegan a verlo. Para ellos no es una amenaza o un riesgo; es una fuente de ingresos y prosperidad. No les culpo: en todos estos años, no se ha producido ningún accidente grave ni peligroso para su seguridad. A cambio, Iberdrola (propietaria de la planta) paga anualmente grandes sumas de dinero al ayuntamiento. Todo el mundo se beneficia indirecta o directamente de su presencia: el que no trabaja de segurata o se gana un sobresueldo con las paradas y puestas a punto de la central, trabaja para el ayuntamiento, que le paga el sueldo con los beneficios de la nuclear.

1

Pero ya saben lo que se dice: pan para hoy, hambre para mañana. En este pueblo no hay paro. La crisis no ha llegado a Cofrentes. ¿Estás desempleado? ¡El ayuntamiento tiene un curro para ti! ¡Lo único que pedimos a cambio es le mantenimiento del statu quo! ¡Vótanos en las próximas elecciones y deja que la vida siga tal y como está!

1

¿Cómo van a querer que cierren este negocio? ¡El pueblo no tiene otra fuente real de ingresos! El balneario (de titularidad municipal, pero gestionado por una empresa privada, of course) no es suficiente. Y no se han creado nuevas infraestructuras ni negocios. ¿Se puede saber por qué? ¡Inventaos algo, redios!

1

Ejemplo: cede unos terrenos a una compañía o una gran marca, le dices que durante los próximos 25 años le pagas el 15% de la factura de la luz y le das beneficios fiscales a cambio de que la mitad de la plantilla sea del pueblo. O montas un parque de investigaciones. O aceptas la oferta que te hace Oscar Mayer para abrir una planta en el pueblo. Pero no.

1

Eso puede ser bueno para la población, pero, ¿es lucrativo para la corporación municipal? No, no lo es. Si no puedo meter mano y sacar tajada, no me interesa. Lo que yo quiero es que esto se alargue ad eternum y poder seguir chupando del bote.

1

Y en ésas estamos: quieren que la nuclear no se acabe nunca. Que dure muchos años. Que si la cierran, abran otra; que la instalen justo encima de la vieja. La corrupción y el deterioro del medio ambiente son precios aceptables a cambio de cierta estabilidad. El pueblo así está bien. ¿Lo está realmente? Repasemos:

1

En los últimos años, ¿cuánta gente con un par de años más o menos que yo se ha ido a Valencia a estudiar o a buscar trabajo? Muchos, créanme. Conozco a la mayoría. ¿Y cuántos tienen intención de volver para instalarse definitivamente en el pueblo que les vio nacer y crecer? Ninguno. Se lo puedo garantizar de buena tinta.

1

Con todo el dinero que han ganado, ¿no podrían haber creado ningún tipo de oferta laboral que atrajese a gente joven y bien preparada?

1

Este pueblo se va muriendo poco a poco. Lo sé con certeza: cada vez tenemos menos niños y niñas en el colegio y la población sigue envejeciendo. La presencia de la nuclear sólo consigue alargar la agonía. Menuda panda… Ya que tienes que soportar una central nuclear, ¡aprovéchala bien, insensato!

1

Apoyo 100% a los compañeros de Green Peace (pero claro, esto no se puede decir por estos lares sin arriesgarse a un linchamiento público), aunque matizo: la central ahora proporciona aproximadamente el 60% de la energía eléctrica del País Valenciano. Antes de chapar el garito, hemos de encontrar fuentes de energía alternativas, que ahora mismo no tenemos. Creo que sería más lógico asegurarnos esa nueva fuente y luego pedir el cierre. ¿Quién sabe? Puede que en ese tiempo alguien abra los ojos y este pueblo encuentre su salvación.

1

Y nada más por hoy. Este post ha sido improvisado y no me ha quedado muy allá, aunque creo que alguien tenía que decir cómo están las cosas y cuáles son las perspectivas. Tranquilos porque el jueves volvemos con un divertido post que llevo tiempo preparando. Será una entrada que les descubrirá los secretos para hacerse invencibles. ¡Si quieren obtener super poderes sin meterse un chute de radiación (créanme, no funciona taaaaaaan bien como los comics lo pintan), permanezcan tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal!


 

Anuncis

5 Respostes to “Nucelar; la paraula és nucelar / Nucelar; la palabra es nucelar”

 1. Cathy Says:

  Está bien que los de Greenpeace hagan notar que las cosas no van bien, pero si de algo tienen fama es de quejarse y no exponer soluciones. A todos nos gusta quejarnos, con más o menos fundamento, pero no puedes pretender que te hagan caso si ni siquiera te esfuerzas en proponer otras medidas para solventar las pérdidas.

  Luego está el tema del terror generalizado a las centrales nucleares. ¿En serio ha habido tantos casos graves como para escandalizarse? Todos los días hay miles de accidentes de tráfico, con sus consecuentes muertes y que yo sepa nadie ha dejado de usar el coche. Tiene sus riesgos, sí, pero tampoco hay que exagerar siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad adecuadas. Además, proporciona muchísima energía, y si consiguiesen solventar el problema de los residuos (que es el que más daño hace) podría considerarse hasta una energía limpia.

 2. Impulso Says:

  Buenas,

  el mayor problema es que siempre se deja que llegue la fecha de revisión sin haber propuesto alternativas, no hay ningún plan de sustitución de la energía nuclear, ni se invierte lo suficiente en encontrarlas, porque como apunta Cathy, es muy ventajosa. Y si me apuras… el tema de los residuos nucleares es incluso rentable, quizá España tenga que pagar 60.000 € a Francia por el almacenaje… ¿pero qué obtendremos a cambio? pues por ejemplo un asiento de invitado en el G20, vamos que, a mi parecer, son acuerdos bajo manga. Para nosotros, chorradas, para la clase política… un caramelito.

 3. Superlayo Says:

  El dinero nunca se aprovecha para el mañana, no se ahorra ni se invierte, se gasta, se vive, y luego se pide más.

  En Asturias pasa igual con los fondos mineros: se ha estado chupando del bote durante muchos años, pagando prejubilaciones a mansalva, y manteniendo vivo artificialmente al sector del carbón asturiano (que es un producto actualmente obsoleto, difícil de extraer, y de peor calidad que el de otros lugares).

  ¿Se invirtió en la creación de nuevas infraestructuras o industrias que sustituyesen a este sector y creasen empleo perdurable en Asturias? ¡No, hombre, no! Lo más lógico es gastar las subvenciones, y cuando se acaban llorar para prorrogarlas (como se ha hecho este año) unos añitos más… Y de cara a conseguir una prórroga aún mayor. Pero bien sabe Dios que no habrá políticos con cabeza para crear alternativas.

 4. Ch@RLieRiCh@RD aka Slowpoke comentarista Says:

  Cathy: joder, claro que si no hubiese residuos sería una energía limpia. Limpia de la hostia. Pero luego nadie quiere quedárselos: en esta misma comarca se han movilziado activamente contra en cementerio nuclear. Por no hablar de lo poco segura que es una nuclear en dos vertientes:

  – La seguridad de las instalaciones. Ayer se coló Green Peace. ¿Qué habría pasado si se cuela Al-Qaeda? Se monta fina.

  – La seguridad contra la radiación. Que sí, que el CSN monitoriza todo y blablabla, pero nunca sabemos de verdad lo que pasa. Que el año pasado, en Ascó, había visitas guiadas de chavales mientras sabían que tenían escapes. Tener una nuclear es como tener una bomba al lado: no olvidemos con qué productos funciona ni qué consecuencias entrañan para la vida humana.

  Impulso: hoy he conseguido hacer entrar en razón a mis niños sobre lo de las alternativas. No sólo son los poderosos los que quieren perpetuar el modelo. La gente de aquí, viviendo en su cómoda ignorancia, ya ha arrengado a sus hijos para que odien a todo lo que huela a ecologista de una forma brutal. ¿Hasta cuándo se puede sostener un modelo así?

  Superlayo: lo de los mineros y su reconversión industrial lo llevo diciendo yo desde hace un tiempo. Caray, si te van a dar otro trabajo, ¿por qué te cierras tan en banda a una alternativa? La gente se aferra al dinero muchas veces y olvida qué es lo mejor para los que le van a suceder…

 5. carmela Says:

  Cathy, la diferencia está en que yo puedo subir en coche o no, yo decido, aquí te han colocado la central nuclear y te guste o no, ahí está. Y para alternativas han tenido 25 años, ni más ni menos, para que a las grandes mentes pensantes se les ocurriera otras soluciones. Y sí, han habido accidentes en las centrales, de los que la gente de a pié ni siquiera nos enteramos. Después está el basurero nuclear que no desaparece jamás.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: