The real Lost

*Entrada bilingüe*

Catalan version

Atenció, pregunta: quantes coses sabrien vostès dir així, a veu de sobte, sobre Islàndia? Així, sense pensar. Què? Que costa?

1

L’imaginari col·lectiu presenta Islàndia com una illa bucòlica, plena de verdes prades, saunes a l’aire lliure, neu i gent senzilla i tranquil·lota. Més recentment, un dels seus volcans va entrar en erupció i va col·lapsar el tràfic aeri europeu. I clar, com ve sent normal, el nostre enginy natural ens va dur a comparar Islàndia amb la illa de Lost. Ja coneixen la regla: illa + fum negre = illa de Lost. I això és així. Pregunten-li a qualsevol matemàtic. Els repte a fer-ho.

1

Però les similituds amb la sèrie televisiva van més enllà perquè, s’han fixat que des de llavors Islàndia no ha tornat a eixir en els mitjans? No és com si haguera desaparegut? Estan per ventura els islandesos donant salts en l’espai i el temps? Trobaré alguna vegada a Wally?

1

La resposta a totes aquestes preguntes és no (maleït sigues, Wally). L’única cosa que ha passat és que els mitjans han decidit silenciar totes les notícies relacionades amb l’antany illa vikinga. Ho explicava a la perfecció l’humorista gràfic Manel Fontdevila en la seua tira del diari Público:

1

Déu n’hi do! – pensaran alguns de vostès – Podria ser que els nostres governs, les grans multinacionals, els bancs i els mitjans de comunicació no estiguen ocultant quelcom? No, això és impossible. No serien capaços: al cap i a la fi ens estan ensenyant el que està passant a Tunis i a Egipte.

1

Cert, veem el que està passant en dos països africans que han armat la marimorena per a aconseguir la seua llibertat. Però, què passa quan el que s’està muntant una revolució ho fa amb mètodes pacífics? I encara més: què passa si aqueix revolucionari aspira a ser soci de la Unió Europea? Doncs vegem-ho:

1

Quan en 2008 la crisi ens va copejar a tots de ple, Islàndia va ser un dels països en dur-se la pitjor part. Al cap i a la fi, la seua economia es basa en la pesca i en (surprise, surprise) la banca. Aquesta banca se sustentava, bàsicament, de clients britànics i neerlandesos, que miraven d’evadir impostos. Com és normal, els islandesos van començar a viure a tope. Conseqüència directa: un país arruïnat: es nacionalitzà Landsbanki, principal banc del país, al qual van seguir el Kaupthing i el Glitnir .

1

Tota aquesta operació és més o menys el mateix que duem veient des del principi d’aquesta catàstrofe financera i social: nacionalitzar bancs perquè, amb l’ús de diners públics, es puga plantar cara als creditors, que en aquest cas són el Regne Unit i els Països Baixos. Ambdós estats addueixen que els bancs han de reemborsar els seus estalvis amb 3.700 milions d’euros de diners públics. En aquells dies, el conjunt dels deutes bancaris d’Islàndia equivalia a diverses vegades el seu PIB. D’altra banda, la moneda es desploma i la borsa suspèn la seua activitat després d’un enfonsament del 76%. El país està en fallida.

1

I ara ve el que els mitjans no ens volen contar: les mesures que va prendre el poble islandès davant tal atropellament:

1

– El govern sol·licita oficialment ajuda al Fons Monetari Internacional (FMI), que aprova un préstec de 2.100 milions de dòlars, completat per altres 2.500 milions d’alguns països nòrdics.

1

– Les protestes ciutadanes enfront del parlament en Reykjavik van en augment. El 23 de gener de 2009 es convoquen eleccions anticipades i tres dies després, les cassolades ja són multitudinàries i provoquen la dimissió del Primer Ministre, el conservador Geir H. Haarden, i de tot el seu govern en bloc. És el primer govern que cau víctima de la crisi mundial.

1

– El 25 d’abril se celebren eleccions generals de les quals ix un govern de coalició format per l’Aliança Social-demòcrata i el Moviment d’Esquerra Verda, encapçalat per la nova Primera Ministra Jóhanna Sigurðardóttir.

1

– Al llarg del 2009 continua la pèssima situació econòmica del país i l’any tanca amb una caiguda del PIB del 7%.

1

– Mitjançant una llei àmpliament discutida en el parlament es proposa la devolució del deute a Gran Bretanya i Holanda mitjançant el pagament de 3.500 milions d’euros, suma que pagaran totes les famílies islandeses mensualment durant els pròxims 15 anys al 5,5% d’interès. La gent es torna a tirar al carrer i sol·licita sotmetre la llei a referèndum. Al gener de 2010 el President, Ólafur Ragnar Grímsson, es nega a ratificar-la i anuncia que haurà consulta popular.

1

– Al març se celebra el referèndum i el NO al pagament del deute arrasa amb un 93% dels vots. La revolució islandesa aconsegueix una nova victòria de forma pacífica.

1

– El FMI congela les ajudes econòmiques a Islàndia a l’espera que es resolga la devolució del seu deute.

1

– A tot açò, el govern ha iniciat una investigació per a dirimir jurídicament les responsabilitats de la crisi. Comencen les detencions de diversos banquers i alts executius. La Interpol dicta una ordre internacional d’arrest contra l’expresident del Kaupthing, Sigurdur Einarsson.

1

– En aquest context de crisi, es tria una assemblea constituent el passat mes de novembre per a redactar una nova constitució que arreplegue les lliçons apreses de la crisi i que substituïsca a l’actual, una còpia de la constitució danesa. Per a això, es recorre directament al poble sobirà. Es trien 25 ciutadans sense filiació política dels 522 que s’han presentat a les candidatures, per a això només era necessari ésser major d’edat i tindre el suport de 30 persones. L’assemblea constitucional començarà el seu treball aquest mes i presentarà un projecte de carta magna a partir de les recomanacions consensuades en diferents assemblees que se celebraran per tot el país. Haurà de ser aprovada per l’actual Parlament i pel qual es constituïsca després de les pròximes eleccions legislatives.

1

– I per a acabar, altra mesura “revolucionària” del parlament islandès: la Iniciativa Islandesa Moderna per a Mitjans de comunicació (Icelandic Modern Media Initiative), un projecte de llei que pretén crear un marc jurídic destinat a la protecció de la llibertat d’informació i d’expressió. Es pretén fer del país un refugi segur per al periodisme d’investigació i la llibertat d’informació on es protegisquen fonts, periodistes i proveïdors d’Internet que allotgen informació periodística; l’infern per als EUA i el paradís para Wikileaks.

1

Comptat i debatut: sense vessar una sola gota de sang, la ciutadania ha pres les regnes del país, forçant a dimitir a tot un govern, ha passat a nacionalitzar la banca i a prendre decisions vitals en política econòmica via referèndum, ha empresonat als responsables de la crisi, ha començat a reescriure la seua constitució i ha engegat un projecte de blindatge de la llibertat d’informació i d’expressió.

1

Mentrestant, a Espanya, els nostres sindicats es rendeixen, el nostre govern ens explota i els nostres mitjans no paren de repetir com un mantra que és un perill que les revolucions actuals s’estenguen. Però a nosaltres res ens preocupa. Ací no es produirà un efecte contagi. Mentre seguim anestesiats, segur que no.

1

Doncs res, això és tot per avui. Vull donar les gràcies al bloc No sin mi bici, del qual he obtingut tan rellevant informació i espere que passen bé el que els queda de setmana. Siguen feliços, però usen el cervell i tracten de veure més enllà. I per a més relats de rebels amb guants de seda, romanguen tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal!

1

1

Spanish version

Atención, pregunta: ¿cuántas cosas sabrían ustedes decir así, a voz de pronto, sobre Islandia? Así, sin pensar. ¿Qué? ¿A que cuesta?

1

El imaginario colectivo presenta Islandia como una isla bucólica, llena de verdes praderas, saunas al aire libre, nieve y gente sencilla y tranquilota. Más recientemente, uno de sus volcanes entró en erupción y colapsó el tráfico aéreo europeo. Y claro, como viene siendo normal, nuestro gracejo natural nos llevó a comparar Islandia con la isla de Lost. Ya conocen la regla: isla + humo negro = isla de Lost. Y eso es así. Pregúntenle a cualquier matemático. Les reto a ello.

1

Pero las similitudes con la serie televisiva van más allá porque, ¿se han fijado que desde entonces Islandia no ha vuelto a salir en los medios? ¿No es como si hubiese desaparecido? ¿Están acaso los islandeses dando saltos en el espacio y el tiempo? ¿Encontraré alguna vez a Wally?

1

La respuesta a todas estas preguntas es no (maldito seas, Wally). Lo único que ha pasado es que los medios han decidido silenciar todas las noticias relacionadas con la antaño isla vikinga. Lo explicaba a la perfección el humorista gráfico Manel Fontdevila en su tira del diario Público:

1

¡Cáspita! – pensarán algunos de ustedes – ¿Podría ser que nuestros gobiernos, las grandes multinacionales, los bancos y los medios de comunicación no estén ocultando algo? No, eso es imposible. No serían capaces: al fin y al cabo nos están enseñando lo que está pasando en Túnez y en Egipto.

1

Cierto, vemos lo que está pasando en dos países africanos que han armado la marimorena para conseguir su libertad. Pero, ¿qué pasa cuando el que se está montando una revolución lo hace con métodos pacíficos? Y aún más: ¿qué pasa si ese revolucionario aspira a ser socio de la Unión Europea? Pues veámoslo:

1

Cuando en 2008 la crisis nos golpeó a todos de lleno, Islandia fue uno de los países en llevarse la peor parte. Al fin y al cabo, su economía se basa en la pesca y en (surprise, surprise) la banca. Dicha banca se sustentaba, básicamente, de clientes británicos y neerlandeses, que buscaban evadir impuestos. Como es normal, los islandeses empezaron a vivir a lo grande. Consecuencia directa: un país arruinado: se nacionalizó Landsbanki, principal banco del país, al cual siguieron el Kaupthing y el Glitnir .

1

Toda esta operación es más o menos lo mismo que llevamos viendo desde el principio de esta catástrofe financiera y social: nacionalizar bancos para que, con el uso de dinero público, se pueda hacer frente a los acreedores, que en este caso son el Reino Unido y los Países Bajos. Ambos estados aducen que los bancos tienen que reembolsar sus ahorros con 3.700 millones de euros de dinero público. Por entonces, el conjunto de las deudas bancarias de Islandia equivalía a varias veces su PIB. Por otro lado, la moneda se desploma y la bolsa suspende su actividad tras un hundimiento del 76%. El país está en bancarrota.

1

Y ahora viene lo que los medios no nos quieren contar: las medidas que tomó el pueblo islandés ante tal atropello:

1

– El gobierno solicita oficialmente ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprueba un préstamo de 2.100 millones de dólares, completado por otros 2.500 millones de algunos países nórdicos.

1

– Las protestas ciudadanas frente al parlamento en Reykjavik van en aumento. El 23 de enero de 2009 se convocan elecciones anticipadas y tres días después, las caceroladas ya son multitudinarias y provocan la dimisión del Primer Ministro, el conservador Geir H. Haarden, y de todo su gobierno en bloque. Es el primer gobierno que cae víctima de la crisis mundial.

1

– El 25 de abril se celebran elecciones generales de las que sale un gobierno de coalición formado por la Alianza Social-demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por la nueva Primera Ministra Jóhanna Sigurðardóttir.

1

– A lo largo del 2009 continúa la pésima situación económica del país y el año cierra con una caída del PIB del 7%.

1

– Mediante una ley ampliamente discutida en el parlamento, se propone la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán todas las familias islandesas mensualmente durante los próximos 15 años al 5,5% de interés. La gente se vuelve a echar a la calle y solicita someter la ley a referéndum. En enero de 2010 el Presidente, Ólafur Ragnar Grímsson, se niega a ratificarla y anuncia que habrá consulta popular.

1

– En marzo se celebra el referéndum y el NO al pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos. La revolución islandesa consigue una nueva victoria de forma pacífica.

1

– El FMI congela las ayudas económicas a Islandia a la espera de que se resuelva la devolución de su deuda.

1

– A todo esto, el gobierno ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Comienzan las detenciones de varios banqueros y altos ejecutivos. La Interpol dicta una orden internacional de arresto contra el ex-Presidente del Kaupthing, Sigurdur Einarsson.

1

– En este contexto de crisis, se elige una asamblea constituyente el pasado mes de noviembre para redactar una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual, una copia de la constitución danesa. Para ello, se recurre directamente al pueblo soberano. Se eligen 25 ciudadanos sin filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual sólo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas. La asamblea constitucional comenzará su trabajo este mes y presentará un proyecto de carta magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebrarán por todo el país. Deberá ser aprobada por el actual Parlamento y por el que se constituya tras las próximas elecciones legislativas.

1

– Y para terminar, otra medida “revolucionaria” del parlamento islandés: la Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de Comunicación (Icelandic Modern Media Initiative), un proyecto de ley que pretende crear un marco jurídico destinado a la protección de la libertad de información y de expresión. Se pretende hacer del país un refugio seguro para el periodismo de investigación y la libertad de información donde se protejan fuentes, periodistas y proveedores de Internet que alojen información periodística; el infierno para EE.UU. y el paraíso para Wikileaks.

1

En resumidas cuentas: sin derramar una sola gota de sangre, la ciudadanía ha tomado las riendas del país, forzando a dimitir a todo un gobierno, ha pasado a nacionalizar la banca y a tomar decisiones vitales en política económica vía referéndum, ha encarcelado a los responsables de la crisis, ha comenzado a reescribir su constitución y ha puesto en marcha un proyecto de blindaje de la libertad de información y de expresión.

1

Mientras tanto, en España, nuestros sindicatos claudican, nuestro gobierno nos explota y nuestros medios no paran de repetir como un mantra que es un peligro que las revoluciones actuales se extiendan. Pero a nosotros no nos preocupa. Aquí no se producirá un efecto contagio. Mientras sigamos anestesiados, seguro que no.

1

Pues nada, eso es todo por hoy. Quiero dar las gracias al blog No sin mi bici, del cual he obtenido tan relevante información y espero que pasen bien lo que les queda de semana. Sean felices, pero usen el cerebro y traten de ver más allá. Y para más relatos de rebeldes con guantes de seda, ¡permanezcan tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal!

Anuncis

3 Respostes to “The real Lost”

  1. Superlayo Says:

    Muuuy interesante, Charlie. Sobre todo porque, eso, no se sabe nada del tema. ¡Y eso que yo tengo un amigo de Erasmus allí! Voy a colgarlo en el caralibro a ver que reacciones hay. Si tiene un subidón de comentarios no me lo agradezca a mí… ¡Agradézcaselo al sr. Facebook, ciudadano!

  2. Cathy Says:

    Hay que joderse con los islandeses, y yo pensando que eran inofensivos…xD

  3. Ch@RLieRiCh@RD aka Slowpoke comentarista Says:

    Ya saben: si algún día han de cambiar de residencia, Islandia se postula como un buen candidato. Lo que nos queda por aprender…

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: