En un pis pas

*Entrada bilingüe*

Catalan version

Mare meua! Doncs no han passat coses des que vaig deixar d’escriure posts allà pel mes de desembre. I tot digne d’esment, segons la meua humil òptica. Però clar, tampoc em puc esplaiar, que si no açò seria infumable. Fem doncs un resum breu dels últims fets esdevinguts que m’hauria agradat comentar durant aqueixos dies. Hit it, dude!

1

1. El pacte social

Quina enganyifa. Una estafa en tota regla: treballem més anys per a percebre una pensió menor. I damunt els sindicats estan super orgullosos. Doncs des d’ací els dic als de CC.OO.: que us donen, però sense estar-se de res. No només em vaig a donar de baixa. També em plantege cancel·lar-vos el pagament d’últim trimestre i que em retorneu els diners que em van retenir per fer vaga el 29-S. Sou uns traïdors i uns venuts. Fins a més veure!

1

Em sembla una vergonya que els sindicats de classe (serà de classe alta) pacten tal aberració, màxim quan ja ens la van clavar en 1997: llavors van assegurar les pensions per a 40 anys. Es pot saber què collons ha passat?

1

I a la penya que en 2008 va votar socialista perquè pensaven que això era votar a l’esquerra: t’ho vaig dir o no t’ho vaig dir?

1

2. La vaga de controladors

Amics: podem culpar a un col·lectiu de voler tenir les millors condicions de treball possibles? Ni parlar-ne.

És bo que els estigmatitzem pel que han fet? En absolut.

Però el que sí hem de fer és guardar les formes: si vols fer una vaga, la fas. No vas al treball, perds un dia de sou i et manifestes. Res d’això de tots malalts alhora i deixant als viatgers llençats. I es va acabar això que només haja una acadèmia en tota Espanya i la matrícula coste 45.000€. Que tot el món puga accedir a la professió: que es democratitze i que juguen net. Es van acabar les elits.

1

3. La llei anti-tabac

És una benedicció. L’aprove totalment: és més saludable i menys pudenta. Ara bé, quina putada per als quals en el seu moment van fer reformes per a separar a fumadors de no-fumadors, no? I té tela el de no poder fumar prop de parcs i col·legis. Diguen-me boig, però els fums dels milers de cotxes i fàbriques als quals s’exposen els xiquets no són bastant més nocius? No siguem tan exagerats.

1

4. La llei Sinde

Una jugada mestra: va ser aprovar-la i la gent jove es va oblidar completament de la reforma laboral i de les pensions. La nova revolució bolxevic s’està fargant per a defensar el nostre dret de tindre gratis tot el que estiga disponible en la xarxa. La llei és una bona merda que, a més, provarà ser completament ineficaç. Però si: indignem-nos tots molt.

1

Comentar també que Alejandro Sanz és tocacollons perdut (la sida i els drets, perfect match). Ah! I per Álex de la Igleisa: primer, Acción Mutante; ara, aquesta dimissió. Tio, t’adore.

1

5. Les llengües cooficials en el senat

Que sí, que hi ha crisi. Que sí, que hi ha pocs calers. Però què volen que els hi diga: una despesa de 350.000€ anuals comparat amb els viatges a cor què vols que es peguen els diputats o les pensions que es gasten González i Aznar no em sembla excessiu. Es podria estalviar aqueixa despesa? Aquesta i moltes altres més sagnants. Sembla que el senat ara ens representa un poc millor als bilingües. Encara que segueix sent una merda de càmera de representació territorial.

1

6. El rescat de les caixes

Va eixir l’altre dia Hugo Chávez en la televisió i li van dir més que a un gos per voler nacionatlizar un banc per a ajudar a les famílies víctimes dels últims desastres naturals. Ací sí que som bons de debò: nacionalitzem les caixes d’estalvis, les arreglem amb diners públics i després les tornem a privatitzar. Amb dos collons! Nano, si és que ens pixen al damunt i ens diuen que plou. I ens ho creiem!

1

7. Les filtracions de Wikileaks

Sense novetats en el front: era el que els cridats “*conspiranoics” duien anys dient. No ha estat més que la confirmació que aquest món és una castanya.

1

8. Els globus d’or

Em van semblar una autèntica delícia. Ja feia temps que no reia de tal manera. Un carrer per a Rick Gervaisa la veu de JA!

1

9. La matança de Tucson

Senyora Palin: jo no li culpe del que va passar allí. Al cap i a la fi, vostè no va estrènyer el gallet. Però, si no li importa, vaig a posar a Internet la seua adreça i la vaig a marcar en el mapa amb una diana. Després em vaig a passar els dies acusant-la d’enfonsar la seua nació en un discurs agressiu i ple de picades d’ullet a l’ús de les armes. Li fa el pla? Perquè si vol, a més, puc ser populista, racista, xenòfob i partidista. Li he convençut ja? Més em val, perquè després no vull escoltar els plors de ningú si li disparen, estem?

1

10. Revolucions

Olé. A mort amb elles. Dictadors a prendre per sac, encara que pugen al poder islamistes radicals. Que siguen els pobles els quals decidisquen. Ja n’hi ha prou de permetre a uns dictadors malparits el controlar un país sota el pretext que els islamistes són pitjors. Que després damunt ens creiem amb l’autoritat moral de jutjar a Estats Units per fer el mateix amb la revolucions llatinoamericanes.

1

Això sí, no ens deixem enganyar pels mitjans de comunincació: el de Tunis i Egipte ha estat canyer, però ningú parla d’Islàndia. Que no saben a què em referisc? Ho suposava. Tranquils: la setmana que ve, parlarem del tema.

1

I res més. Crec que no em deixe res en el tinter. I si volen conèixer la meua opinió sobre algun tema més, no dubten a preguntar. I romanguen atents a les novetats perquè la setmana que ve regressem, com sempre, a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal.

1

1

Spanish version

¡Madre mía! Pues no han pasado cosas desde que dejé de escribir posts allá por el mes de diciembre. Y todo digno de mención, según mi humilde óptica. Pero claro, tampoco me puedo explayar, que si no esto sería infumable. Hagamos pues un resumen breve de los últimos hechos acaecidos que me habría gustado comentar durante esos días. Hit it, dude!

1

1. El pacto social

Toma engañifa. Una estafa en toda regla: trabajamos más años para percibir una pensión menor. Y encima los sindicatos están super orgullosos. Pues desde aquí les digo a los de CC.OO.: que os den, pero a base de bien. No sólo me voy a dar de baja. También me planteo cancelaros el pago de último trimestre y que me devolváis el dinero que me retuvieron por hacer huelga el 29-S. Sois unos traidores y unos vendidos. ¡Hasta más ver!

1

Me parece una vergüenza que los sindicatos de clase (será de clase alta) pacten tal aberración, máxime cuando ya nos la clavaron en 1997: entonces aseguraron las pensiones para 40 años. ¿Se puede saber qué leches ha pasado?

1

Y a la peña que en 2008 votó socialista porque pensaban que eso era votar a la izquierda: ¿te lo dije o no te lo dije?

1

2. La huelga de controladores

Amigos: ¿podemos culpar a un colectivo de querer tener las mejores condiciones de trabajo posibles? Para nada.

¿Es bueno que les estigmaticemos por lo que han hecho? En absoluto.

Pero lo que sí debemos hacer es guardar las formas: si quieres hacer una huelga, la haces. No vas al curro, pierdes un día de sueldo y te manifiestas. Nada de todos enfermos a la vez y dejando a los viajeros tirados. Y se acabó eso de que sólo haya una academia en toda España y la matrícula cueste 45.000€. Que todo el mundo pueda acceder a la profesión: que se democratice y que jueguen limpio. Se acabaron las élites.

1

3. La ley anti-tabaco

Es una bendición. La apruebo totalmente: es más saludable y menos apestosa. Ahora bien, vaya putada para los que en su día hicieron reformas para separar a fumadores de no-fumadores, ¿no? Y tiene tela lo de no poder fumar cerca de parques y colegios. Llámenme loco, ¿pero los humos de los miles de coches y fábricas a los que se exponen los niños no son bastante más nocivos? No seamos tan exagerados.

1

4. La ley Sinde

Una jugada maestra: fue aprobarla y la gente joven se olvidó por completo de la reforma laboral y de las pensiones. La nueva revolución bolchevique se está fraguando para defender nuestro derecho de tener gratis todo lo que esté disponible en la red. La ley es una buena mierda que, además, probará ser completamente ineficaz. Pero sí: indignémonos todos mucho.

1

Comentar también que Alejandro Sanz es gilipollas perdido (el sida y los derechos, perfect match). ¡Ah! Y para Álex de la Iglesia: primero, Acción Mutante; ahora, esta dimisión. Tío, te adoro.

1

5. Las lenguas cooficiales en el senado

Que sí, que hay crisis. Que sí, que hay pocas perras. Pero qué quieren que les diga: un gasto de 350.000€ anuales comparado con los viajes a todo tren que se pegan los diputados o las pensiones que se gastan González y Aznar no me parece excesivo. ¿Se podría ahorrar ese gasto? Ése y muchos otros más sangrantes. Parece que el senado ahora nos representa un poco mejor a los bilingües. Aunque sigue siendo una mierda de cámara de representación territorial.

1

6. El rescate de las cajas

Salió el otro día Hugo Chávez en la televisión y le dijeron más que a un perro por querer nacionalizar un banco para ayudar a las familias víctimas de los últimos desastres naturales. Aquí sí que somos buenos de verdad: nacionalizamos las cajas de ahorros, las saneamos con dinero público y luego las volvemos a privatizar. ¡Con dos cojones! Macho, si es que nos mean encima y nos dicen que llueve. ¡Y nos lo creemos!

1

7. Las filtraciones de Wikileaks

Sin novedades en el frente: era lo que los llamados “conspiranoicos” llevaban años diciendo. No ha sido más que la confirmación de que este mundo es una castaña.

1

8. Los globos de oro

Me parecieron una auténtica delicia. Ya hacía tiempo que no me reía de tal manera. Una calle para Rick Gervais a la voz de ¡YA!

1

9. La matanza de Tucson

Señora Palin: yo no le culpo de lo que pasó allí. Al fin y al cabo, usted no apretó el gatillo. Pero, si no le importa, voy a poner en Internet su dirección y la voy a marcar en el mapa con una diana. Luego me voy a pasar los días acusándola de hundir su nación en un discurso agresivo y lleno de guiños al uso de las armas. ¿Le hace el plan? Porque si quiere, además, puedo ser populista, racista, xenófobo y partidista. ¿Le he convencido ya? Más me vale, porque luego no quiero oír lloriquear a nadie si le disparan, ¿estamos?

1

10. Revoluciones

Olé. A muerte con ellas. Dictadores a tomar por saco, aunque suban al poder islamistas radicales. Que sean los pueblos los que decidan. Vale ya de permitir a unos dictadores bastardos el controlar un país bajo el pretexto de que los islamistas son peores. Que luego encima nos creemos con la autoridad moral de juzgar a Estados Unidos por hacer lo mismo con la revoluciones latinoamericanas.

1

Eso sí, no nos dejemos engañar por los medios: lo de Túnez y Egipto ha sido cañero, pero nadie habla de Islandia. ¿A que no saben a qué me refiero? Lo suponía. Tranquilos: la semana que viene, hablaremos del tema.

1

Y nada más. Creo que no me dejo nada en el tintero. Y si quieren conocer mi opinión sobre algún tema más, no duden en preguntar. Y permanezcan atentos a las novedades porque la semana que viene regresamos, como siempre, a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal.


Anuncis

2 Respostes to “En un pis pas”

  1. Superlayo Says:

    Es bastante deprimente ver un resumen así de los últimos 42 días. No es que supiese exactamente que época escoger para vivir, pero nos tocan tiempos chunguillos.

  2. carmela Says:

    has hecho el resumen más claro de lo acontecido que he leido nunca. de acuerdo con tus comentarios y encantada de que vuelvas a estar con nosotros, te echábamos de menos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: